komiteler

Tescil

Komite bilgisi yakında paylaşılacaktır.

Teknoloji

Komite bilgisi yakında paylaşılacaktır.

Kent+Peyzaj

Komite bilgisi yakında paylaşılacaktır.

Eğitim+Kuram

Komite bilgisi yakında paylaşılacaktır.

İç Mekan

İç Mekân Komitesi, Türkiye’de modern mirasın tartışılması, belgelenmesi ve korunmasına ilişkin yapılmakta olan çalışmaları genişletme ve detaylandırma amacıyla Mart 2019 tarihinde Umut Şumnu, Deniz Hasırcı ve Zeynep Tuna Ultav’ın girişimiyle kurulmuştur. İç Mekân Komitesi’nin ilk etkinliklerinden biri olarak, DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları'na iç mekân üzerine yapılan çalışmalar da katılacak ve iç mekâna odaklanan bir oturum gerçekleştirilecektir. (bkz: docomomo2019.nku.edu.tr)

Yayın

Komite bilgisi yakında paylaşılacaktır.