İç Mekân Komitesi

docomomo_tr Türkiye'de Modern İç Mekânlar Sempozyumu 1

docomomo_tr Türkiye'de Modern İç Mekânlar Sempozyumu 1, Özyeğin Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, 15-16 Haziran 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleşecektir.

İç Mekân Komitesi Hakkında

Modern Hareketin kavranması ve modern yaşama kültürünün mekânsal, ideolojik ve estetik yönlerine ilişkin bütüncül ve daha kapsayıcı bir bakış açısı geliştirilebilmesi için, iç mekân üzerine yapılacak çalışmalara fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak; modern mirasın tartışılması, belgelenmesi ve korunmasına ilişkin yapılan çalışmaları, iç mekân ölçeğini odağa alarak genişletme ve daha çoğulcu bir söylem oluşturma amacıyla “Modern İç Mekan Komitesi” kurulmuştur. Komite, iç mekânın Modern Hareket kapsamındaki rolünü anlama ve korunmasının önemini anlatmak için tarihsel, kültürel, coğrafi ya da tematik olarak iç mekânları araştırmayı ve iç mekânı birçok disiplinin buluştuğu bir araştırma alanı olarak sunmayı hedeflemektedir. “Modern İç Mekan Komitesi”, Docomomo|International’ın ana amaçlarını takip ederek, Türkiye’ye özgü “Modern İç Mekânlar” bilgisini uluslararası bağlama taşımayı ve bu bağlamla ilişkilendirmeyi, eğitim alanında “Modern İç Mekânlar” bilgisini aktarmayı ve yaygınlaştırmayı ve “Modern İç Mekânlar”ın günümüz bağlamıyla ilişkisini kurmayı amaçlamaktadır.

Umut Şumnu, Deniz Hasırcı ve Zeynep Tuna Ultav'ın yürütücülüğünü yaptığı “İç Mekan Komitesi”nde Hande Atmaca Çetin, Ebru Aydeniz, Gülnur Ballice, Merve Çelebi, Selcan Dökmen Aykaş, Selin Güngör, Melis Örnekoğlu Selçuk, Selim Sertel Öztürk, Pınar Sezginalp, Güliz Taşdemir ve docomomo_tr Yürütme Kurulu'nu temsilen T. Elvan Altan yer almaktadır.