İç Mekân Komitesi

Modern Hareket'in kavranması ve modern yaşama kültürünün mekânsal, ideolojik ve estetik yönlerine ilişkin bütüncül ve daha kapsayıcı bir bakış açısı geliştirilebilmesi için, iç mekân üzerine yapılacak çalışmalara fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak; modern mirasın tartışılması, belgelenmesi ve korunmasına ilişkin yapılan çalışmaları, iç mekân ölçeğini odağa alarak genişletme ve daha çoğulcu bir söylem oluşturma amacıyla DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu’nun altında 2019 yılında “Modern İç Mekan Komitesi” kurulmuştur.

Komite, iç mekânın Modern Hareket kapsamındaki rolünü anlama ve korunmasının önemini anlatmak için tarihsel, kültürel, coğrafi ya da tematik olarak iç mekânları araştırmayı ve iç mekânı birçok disiplinin buluştuğu bir araştırma alanı olarak sunmayı hedeflemektedir. “Modern İç Mekan Komitesi”, Docomomo_International’ın ana amaçlarını takip ederek, Türkiye’ye özgü “Modern İç Mekânlar” bilgisini uluslararası bağlama taşımayı ve bu bağlamla ilişkilendirmeyi, eğitim alanında “Modern İç Mekânlar” bilgisini aktarmayı ve yaygınlaştırmayı ve “Modern İç Mekânlar”ın günümüz bağlamıyla ilişkisini kurmayı amaçlamaktadır.

Umut Şumnu, Deniz Hasırcı ve Zeynep Tuna Ultav'ın yürütücülüğünü yaptığı “İç Mekan Komitesi”nde Hande Atmaca Çetin, Deniz Avcı Hosanlı, Gülnur Ballice, Merve Çelebi, Selcan Dökmen Aykaş, Efsun Ekenyazıcı Güney, Selin Güngör, Melis Örnekoğlu Selçuk, Selim Sertel Öztürk, Pınar Sezginalp, Güliz Öktem Taşdemir, Hande Tulum Okur ve docomomo_tr Yürütme Kurulu'nu temsilen T. Elvan Altan yer almaktadır.


İç Mekân Komitesi web sayfası için tıklayınız.