docomomo

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV | 2019 TEKİRDAĞ

Kamunun dikkatini 20. yüzyılda öne çıkan Modernizm’e çekmek ve “modern mimarlık, tasarım ve şehir plancılığı ürünlerini belgelemek ve korumak” amacıyla 1990 yılında oluşturulan uluslararası bir kuruluş olan DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the MOdern MOvement) bünyesinde oluşan Türkiye Çalışma Grubu 2002 yılında kurulmuş ve böylece Türkiye’deki modern mimarlık örneklerinin belgelenmesi ve korunması amaçlı bir girişim başlatılmıştır. 2019 için yer alacak poster sunuşları 10-12 Mayıs tarihinde Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi yapılacaktır. Daha fazla bilgi için tıklayın.

DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu İç Mekân Komitesi Kuruldu

İç Mekân Komitesi, Türkiye’de modern mirasın tartışılması, belgelenmesi ve korunmasına ilişkin yapılmakta olan çalışmaları genişletme ve detaylandırma amacıyla Mart 2019 tarihinde Umut Şumnu, Deniz Hasırcı ve Zeynep Tuna Ultav’ın girişimiyle kurulmuştur. İç Mekân Komitesi’nin ilk etkinliklerinden biri olarak, DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları'na iç mekân üzerine yapılan çalışmalar da katılacak ve iç mekâna odaklanan bir oturum gerçekleştirilecektir. (bkz: docomomo2019.nku.edu.tr)