International Campaign for Ataköy / Ataköy için Uluslararası Kampanya


Please click for the campaign page on Change.org.


The housing estate Ataköy Phases I-II in Bakırköy, Istanbul, designed and constructed in 1957-64, is an internationally recognized and unique example of modern heritage in the architectural and planning history of Turkey.

Levent Phases I-IV, also in Istanbul and with similar characteristics, was registered as an urban site in 2008 whereas Ataköy Phases I-II has not received a protection status despite numerous applications since 2005. The 1st docomomo International Workshop, organized in 2006 in Ataköy, alone indicates its national and international importance.

Nevertheless, the authentic urban organization and landscaping of the estate, housing residential commercial and socio-cultural functions, has been generally preserved.

The integrity of this planned housing estate, produced with the most innovative planning and architectural approaches and the most advanced construction technologies of its period has been threatened in the recent decades with profit-oriented urban transformation and regeneration trends, using earthquake risk as a pretext. Some of these have already resulted in partial losses and additions to the context.

The most recent threat concerning the demolition of F Block, the only one of its type in the estate, is not acceptable in terms of the integrity of Ataköy Phases I-II and the original architectural characteristics of the structure. It has the danger of being followed by the rapid destruction and rebuilding of the rest of the 90 blocks.

It is extremely important for the modern housing heritage in Turkey that all the buildings and the plan organization of Ataköy Phases I-II are re-considered in terms of heritage values and preserved for the future as a resilient and sustainable settlement through conservation interventions such as structural strengthening.

We invite all decision-makers and stakeholders to act with these sensitivities.Change.org'daki kampanya sayfası için lütfen tıklayınız.

1957-64 yılları arasında tasarlanarak inşa edilen bir konut alanı olan ve İstanbul Bakırköy’de yer alan Ataköy I. ve II. Kısımlar, Türkiye’nin planlama ve mimarlık tarihindeki yeri ile modern mimarlık mirasının özgün ve uluslararası tanınan bir örneğidir.

Benzer niteliklere sahip İstanbul Levent I-IV. Kısımlar 2008 yılında Kentsel Sit Alanı olarak tescil edilmişken, Ataköy I. ve II. Kısımlar 2005 yılından günümüze kadar süren uğraşlara rağmen hakettiği bu statüye ne yazık ki henüz sahip olamamıştır. 2006 yılında Ataköy’de düzenlenen 1. docomomo Uluslararası Çalıştayı tek başına alanın ulusal ve uluslararası önemini kanıtlamakta yeterlidir. Buna rağmen, alanın konut, ticaret eğitim gibi işlevleri barındıran kentsel düzeni ve peyzajı bugüne dek büyük oranda korunmuştur.

Çağının en yenilikçi planlama ve mimarlık anlayışı ve en ileri yapım teknolojileri kullanılarak üretilmiş olan bu planlı konut alanının bütünlüğü son dönemde kentsel dönüşüm adı altında ve deprem riskini bahane eden rant odaklı tehditler ile karşı karşıya kalmaktadır. Bunların sonucunda alanın bazı kısımlarında kayıplar yaşanmış ve niteliksiz ekler ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda gündeme gelen F Blok’un yıkılması Ataköy I. ve II. Kısımların bütünlüğü ve yapının kendi mimari nitelikleri açısından kabul edilemez. Bu uygulama 90 bloğun tümünün hızla yıkılarak yeniden inşa edilmesi tehlikesini beraberinde getirmektedir.

Ataköy I. ve II. Kısımlardaki konutlara miras değerleri gözetilerek yaklaşılması ve güçlendirilerek dirençli ve sürdürülebilir bir yerleşim olarak geleceğe taşınması Türkiye’nin modern konut mirası açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu süreçte yer alan tüm karar vericileri bu hassasiyetle davranmaya davet ediyoruz.