Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVII 2021 çevrimiçi

12-13 Kasım 2021 / çevrimiçi
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve ICUS'un desteğiyle

ÇAĞRI

DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ilk kez 2004 yılında gerçekleştirilen “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” başlıklı Poster Sunuşları ile, var olan literatürün sınırlarını aşarak modern mimarlığın daha iyi anlaşılması ve korunması yönünde etkin rol oynayacak geniş kapsamlı ve katılımlı bir belgeleme çalışmasını başlatmayı hedeflemiştir. Her yıl farklı bir ilde ve farklı üniversitelerin ev sahipliğinde düzenlenen Poster Sunuşları’nın on yedincisi 12-13 Kasım 2021 tarihlerinde COVID-19 pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin desteğiyle gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların, 1920′ler ile 1980′ler arasında üretilmiş olan modern mimarlık örneklerine ilişkin yapı, yapı grubu veya yerleşimleri tanıtmaları beklenmektedir. Etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır.

Yoğun bir katılımla süreklilik kazanan Poster Sunuşları ile DOCOMOMO girişiminin hedeflediği belgeleme ve tescil çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, girişimin ülkemizdeki modern mimarlık mirasına dikkat çekmek amacının duyurulması ve geniş çevrelerce paylaşılması yönünde de önemli gelişme sağlanacağı umulmaktadır.

Sorularınızı postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine iletebilirsiniz.

KATILIM KOŞULLARI VE SÜRECİ

 • Başvurular en geç 15 Ekim 2021 gece yarısına kadar yapılmalıdır.

 • Başvuru dokümanları postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine  e-posta ile iletilecektir.

 • Başvuru, aşağıdaki bağlantıda verilen örneğe göre ‘Tanıtım Formu’nun (word formatında) doldurulması ile tamamlanacaktır. Formda yapıya/yerleşime ilişkin ulaşılabilen özgün görsel ve yazılı belgeler yer almalı ve ayrıca yapıyı/yerleşimi tanıtacak nitelikte özgün ya da güncel bir adet görsel malzeme (uzun kenarı 15 cm olacak şekilde en az 300 dpi çözünürlükte taranmış tiff  dosyası) iletilmelidir.

 • Katılımcılar en fazla iki poster ile başvurabilecektir.

 • Konu önerilerinin seçiminde geçmiş dönemlerde sunulmuş yapı ve yerleşimlerin dikkate alınması ve aynı konuların tekrar ele alınmaması gerekmektedir. Geçmiş yıllarda sunulmuş çalışmalara ilişkin listeye DOCOMOMO_TR web sitesinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca, bugüne kadar DOCOMOMO_TR Poster Sunuşları’nda yer almamış olmakla birlikte, çeşitli kaynaklarda yayınlanmış, tanınan yapı ve yerleşimlere ilişkin olarak önerilecek sunuşların, konuya literatürde yer alan bilgiler dışında katkı sağlaması beklenmektedir.

 • Başvurularının kabul edildiği  25 Ekim 2021 tarihine kadar katılımcılara bildirilecektir.

 • Kabul edilen her konu için basılacak özet kitabında yer alacak ‘Özet’ metninin aşağıdaki bağlantıda verilen formata göre hazırlanarak 3 Kasım 2021 tarihine kadar postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

 • Etkinlik boyunca web sayfasında sergilenmek üzere, kabul edilen her yapıyı/yapı grubunu/yerleşimi görsel ve yazılı belgelerle tanıtan A1 boyutlu ‘Poster’in aşağıdaki bağlantıda verilen formata göre pdf ve/veya psd olarak hazırlanması ve 8 Kasım 2021 tarihine kadar postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

 • Katılımcıların, etkinlikte, çalıştıkları yapı/yapı grubu/yerleşimden birini tanıtan 5 dakikalık bir sözlü sunuş hazırlamaları, sunuş dosyalarını (ppt formatında) ve kayıtlarını 10 Kasım 2021 tarihine kadar postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine e-posta ile iletmeleri ve etkinlikte sunmaları beklenmektedir.

 • Etkinlikte sunuşu yapılan posterlerin tüm yazarlarına katılım belgesi verilecektir.

 • Etkinlikte sunulmayan çalışmalar, DOCOMOMO_Türkiye web sitesinde yayınlanacak güncellenmiş özet kitapçığından çıkartılacak ve bu çalışmalara “sunulan yapılar” listesinde yer verilmeyecektir.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Tanıtım formlarının teslimi: 15 Ekim 2021
Kabul edilen başvuruların duyurulması: 25 Ekim 2021
Özetlerin gönderilmesi: 3 Kasım 2021
Posterlerin gönderilmesi: 8 Kasım 2021
Sunuş dosyaları ve kayıtların gönderilmesi: 10 Kasım 2021
Etkinlik: 12-13 Kasım 2021

Bilim Kurulu
T. Elvan ALTAN, DOCOMOMO_Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi
Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, DOCOMOMO_Türkiye Sekreter Üye
Ebru OMAY POLAT, DOCOMOMO_Türkiye Eş-Başkanı
Yıldız SALMAN, DOCOMOMO_Türkiye Eş-Başkanı

Düzenleme Kurulu
T. Elvan ALTAN, DOCOMOMO_Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi
Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, DOCOMOMO_Türkiye Sekreter Üye
Ebru OMAY POLAT, DOCOMOMO_Türkiye Eş-Başkanı
Yıldız SALMAN, DOCOMOMO_Türkiye Eş-Başkanı
Pınar ARABACIOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi

Yardımcılar
İlke Alatlı, DOCOMOMO_Türkiye Sekretaryası
M. Aygün Aşık, DOCOMOMO_Türkiye Sekretaryası
Zeren Önsel Atala, DOCOMOMO_Türkiye Sekretaryası
Şeyda Şen, DOCOMOMO_Türkiye Sekretaryası
Berk Kesim, DOCOMOMO_Türkiye Üyesi
Burak Öztürk, DOCOMOMO_Türkiye Üyesi
Yeşim Erdal, DOCOMOMO_Türkiye Üyesi
Melis Bilgiç Elmas, YTÜ Restorasyon Anabilim Dalı
Tuğçe Darendeli, YTÜ Restorasyon Anabilim Dalı
Pınar Koçlardan, YTÜ Restorasyon Anabilim Dalı

YTÜ Organizasyon / Araştırma Ekibi
Aylin Akçabozan Taşkıran, YTÜ Restorasyon Anabilim Dalı
Zeynep Aktaş, YTÜ Restorasyon Anabilim Dalı
Gamze Özmertyurt, YTÜ Restorasyon Anabilim DalıÖzet Kitabı için tıklayınız.