docomomo_Türkiye POSTER SUNUŞLARI - Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XIX 2023 çevrimiçi

24-25 Kasım 2023 / çevrimiçi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin desteğiyle

docomomo_türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ilk kez 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” başlıklı Poster Sunuşları ile, var olan literatürün sınırlarını aşarak modern mimarlığın daha iyi anlaşılması ve korunması yönünde etkin rol oynayacak geniş kapsamlı ve katılımlı bir belgeleme çalışmasını başlatmayı hedeflemiştir. Her yıl farklı bir ilde ve farklı üniversitelerin ev sahipliğinde düzenlenen Poster Sunuşları’nın on dokuzuncusu 24-25 Kasım 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin desteğiyle gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların, 1920′ler ile 1980′ler arasında üretilmiş olan modern mimarlık örneklerine ilişkin yapı, yapı grubu veya yerleşimleri tanıtmaları beklenmektedir. Etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanmaktadır.

Yoğun bir katılımla süreklilik kazanan Poster Sunuşları ile docomomo_tr girişiminin hedeflediği belgeleme ve tescil çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, girişimin ülkemizdeki modern mimarlık mirasına dikkat çekmek amacının duyurulması ve geniş çevrelerce paylaşılması yönünde de önemli gelişme sağlanacağı umulmaktadır.

KATILIM KOŞULLARI VE SÜRECİ

Başvurular en geç 3 Kasım 2023 Cuma günü gece yarısına kadar yapılmalıdır.

Başvuru dokümanları postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine e-posta ile iletilecektir.

Başvuru, aşağıdaki bağlantıda verilen örneğe göre ‘Tanıtım Formu’nun (word formatında) doldurulması ile tamamlanacaktır. Formda yapıya/yerleşime ilişkin ulaşılabilen özgün görsel ve yazılı belgeler yer almalı ve ayrıca yapıyı/yerleşimi tanıtacak nitelikte özgün ya da güncel bir adet görsel malzeme (uzun kenarı 15 cm olacak şekilde en az 300 dpi çözünürlükte taranmış tiff  dosyası) iletilmelidir.

Katılımcılar en fazla iki poster ile başvurabilecektir.

Konu önerilerinin seçiminde geçmiş dönemlerde sunulmuş yapı ve yerleşimlerin dikkate alınması ve aynı konuların tekrar ele alınmaması gerekmektedir. Geçmiş yıllarda sunulmuş çalışmalara ilişkin listeye docomomo_tr web sitesinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca, bugüne kadar docomomo_tr Poster Sunuşları’nda yer almamış olmakla birlikte, çeşitli kaynaklarda yayınlanmış, tanınan yapı ve yerleşimlere ilişkin olarak önerilecek sunuşların, konuya literatürde yer alan bilgiler dışında katkı sağlaması beklenmektedir.

Başvurularının kabul edildiği 10 Kasım 2023 tarihine kadar katılımcılara bildirilecektir.

Kabul edilen her konu için basılacak özet kitabında yer alacak ‘Özet’ metninin aşağıdaki bağlantıda verilen formata göre hazırlanarak 15 Kasım 2023 tarihine kadar postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

Etkinlik boyunca web sayfasında sergilenmek üzere, kabul edilen her yapıyı/yapı grubunu/yerleşimi görsel ve yazılı belgelerle tanıtan A1 boyutlu ‘Poster’in aşağıdaki bağlantıda verilen formata göre pdf ve/veya psd olarak hazırlanması ve 20 Kasım 2023 tarihine kadar postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

Katılımcıların, etkinlikte, çalıştıkları yapı/yapı grubu/yerleşimden birini tanıtan 5 dakikalık bir sözlü sunuş hazırlamaları, sunuş dosyalarını (ppt formatında) ve kayıtlarını 22 Kasım 2023 tarihine kadar postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine e-posta ile iletmeleri ve etkinlikte sunmaları beklenmektedir.

Etkinlikte sunuşu yapılan posterlerin tüm yazarlarına katılım belgesi verilecektir. Etkinlikte sunulmayan çalışmalar, docomomo_tr web sitesinde yayınlanacak güncellenmiş özet kitabından çıkarılacak ve bu çalışmalara “sunulan yapılar” listesinde yer verilmeyecektir.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Tanıtım formlarının teslimi: 3 Kasım 2023 Cuma
Kabul edilen başvuruların duyurulması: 10 Kasım 2023 Cuma
Özetlerin gönderilmesi: 15 Kasım 2023 Çarşamba
Posterlerin gönderilmesi: 20 Kasım 2023 Pazartesi
Sunuş dosyaları ve kayıtların gönderilmesi: 22 Kasım 2023 Çarşamba
Etkinlik: 24-25 Kasım 2023 Cuma-Cumartesi

Düzenleme Kurulu

T. Elvan ALTAN, docomomo_tr Yürütme Kurulu, ODTÜ
Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, docomomo_tr Yürütme Kurulu
Cânâ BİLSEL, ODTÜ Mimarlık Bölüm Başkanı
Ebru OMAY POLAT, docomomo_tr Yürütme Kurulu
Yıldız SALMAN, docomomo_tr Yürütme Kurulu
Neriman ŞAHİN GÜÇHAN, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı

Bilim Kurulu

T. Elvan ALTAN, docomomo_tr Yürütme Kurulu, ODTÜ
Nilüfer BATURAYOĞLU YÖNEY, docomomo_tr Yürütme Kurulu
Ebru OMAY POLAT, docomomo_tr Yürütme Kurulu
Özgün ÖZÇAKIR, ODTÜ
Yıldız SALMAN, docomomo_tr Yürütme Kurulu

Yardımcılar

İlke ALATLI, docomomo_tr Sekretaryası
M. Aygün AŞIK, docomomo_tr Sekretaryası
Cansu EKİCİ, ODTÜ
Nesrin ERDOĞAN, ODTÜ
Elif KAYMAZ, ODTÜ
Miray KISAER, ODTÜ
Gökhan OKUMUŞ, ODTÜ
Zeren ÖNSEL ATALA, docomomo_tr Sekretaryası
Merve ÖZTÜRK, ODTÜ
Şeyda ŞEN, docomomo_tr Sekretaryası

Sorularınızı postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine iletebilirsiniz.


Kayıt için tıklayınız:
Etkinlik programı için tıklayınız.Özet kitabı için tıklayınız.